Produkt został pomyślnie dodany do koszyka!

Kontynuuj zakupy przejdź do koszyka

Polityka prywatności

Prywatność i poufność
Zgodnie z postanowieniami Ustawy 15/1999 z dnia 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych (LOPD), informujemy, że dane osobowe, jakie nam udostępnisz za pośrednictwem naszej strony internetowej lub za pośrednictwem e - maili, zostaną włączone do automatycznego pliku, którego właścicielem jest Giftfun.pl, WIMAR Maciej Wiśniewski, Krzywa 9, 64-920 Piła, celem zarządzania, świadczenia i ulepszania usług oferowanych na stronie internetowej, a także realizacji umów zawartych za pośrednictwem strony, wysyłania ankiet, badań dotyczących korzystania z usług przez Użytkowników, wysyłanie aktualizacji dotyczących usług, oraz wysyłania informacji reklamowych i/lub promocyjnych na temat produktów i usług oferowanych przez Giftfun.pl, lub przez trzecie strony związane, że sprzedażą dóbr konsumpcyjnych, którymi zainteresowani jest użytkownik, pod warunkiem iż użytkownik ten wyrazi wyraźna zgodę na otrzymywanie takiej informacji za pośrednictwem jakichkolwiek elektronicznych środków przekazu, w tym maili.

Zamawianie produktów
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Giftfun.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
W trakcie dokonywania przez klienta zakupów system zapisuje w bazie informacje dotyczące zamówionych produktów, ich ilości, cen i udzielonych rabatów. Dane te służą do finalizacji transakcji oraz są wykorzystywane przez naszą hurtownię internetową w celach statystycznych. Nikomu nie udostępniamy informacji o zakupach naszych klientów.


Korespondencja
Korespondencja z klientem jest kierowana na adres e - mail podany podczas rejestracji. System wysyła automatycznie potwierdzenie aktywacji konta oraz potwierdzenia dokonywanych transakcji. Pozostała korespondencja jest wysyłana przez administratora sklepu.
System wysyła na podany adres e - mail nasz newsletter oraz inne informacje marketingowe, o ile klient wyrazi wolę ich otrzymywania. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji naszych materiałów.
Wszelka korespondencja pomiędzy klientem i naszym sklepem ma charakter poufny. Nie udostępniamy jej podmiotom trzecim.

Zmiana danych klienta

Klient może w każdej chwili dokonać zmiany w swoich danych, logując się na do Panelu Klienta.

Dane dotyczące płatności

Płatności dokonywane przelewem elektronicznym na konto podane w Warunkach współpracy.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Giftfun.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Niezapowiedziane Wiadomości

Giftfun.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Giftfun.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Giftfun.pl.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Wolne pola tekstowe

Wolne pola tekstowe pozostawione do dyspozycji użytkownika, które pojawiają się na stronie internetowej, mają na celu jedynie i wyłącznie zdobycie informacji, która umożliwi polepszenie jakości usług, a w szczególności dostawy nabytych produktów.
Użytkownik nie umieści w miejscach, które Strona internetowa oferuje, jako wolne pola tekstowe, żadnej informacji o charakterze osobistym, która mogłaby być zakwalifikowana, jako dane wymagające średniej lub wysokiej ochrony, bez wcześniejszego zawiadomienia o tym Giftfun.pl, zgodnie z obowiązującym prawem (dotyczy to danych związanych z ideologią, religią, wyznaniem, przynależnością związkową, zdrowiem, pochodzeniem rasowym i / lub życiem seksualnym, przy czym nie jest to lista wyczerpująca).